سال گذشته صد هکتار از اراضی دولتی به ارزش۴۰۰ میلیارد ریال در شمال استان کرمان رفع تصرف شده و به بیت المال بازگشته است.

سید ناصر اشرفی با اعلام این خبر گفت: ارزش اراضی بازگردانده شده به بیت المال ۴۰۰ میلیارد ریال است.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان افزود: پارسال ۴۵ فقره حکم رفع تصرف در این استان اجرا شد.

وی با بیان اینکه هزار و ۱۰۰ فقره پرونده حقوقی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان در محاکم قضایی در جریان است، گفت: از این تعداد ۲۰۳  فقره مربوط به سال ۱۳۹۷ و با موضوع رفع تصرف اراضی ملی است.

سیدناصر اشرفی تصریح کرد: رفع تصرف اراضی ملی، قلع و قمع و خلع ید موضوع بیش از ۷۰ درصد پرونده های حقوقی در دست اجرای اداره کل راه و شهرسازی کرمان است.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان همچنین از صدور ۲۹۷ رای له دولت طی سال ۱۳۹۷ در این استان خبر داد.

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان از نظر عملکرد حقوقی و رفع تصرف از اراضی دولتی، جایگاه دوم را در بین ادارات راه و شهرسازی کشور داراست.

  • منبع خبر : اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان