افزایش بیش از ۲۰ درصدی تعداد معاملات مسکن در سایر مناطق شهری بیرون از پایتخت به روشنی تغییر جهت بازار مسکن پایتخت در مقایسه با سایر مناطق شهری کشور طی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۷ را نشان می‌دهد.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد تحت‌تاثیر رشد آمار معاملات مسکن در سایر شهرها همراه با کاهش تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی در پایتخت، وزن تهران در معاملات کشوری مسکن کاهش یافت. سهم بازار مسکن تهران از کل معاملات درکشور که در سال ۹۶ معادل ۴۶ درصد بود؛ تحت‌تاثیر افزایش تعداد معاملات خرید مسکن در سایر مناطق شهری و کاهش میزان معاملات مسکن تهران، در سال ۹۷ ، ۳۳ درصد کمتر شد.

رصد بازار معاملات مسکن در کشور نشان می‌دهد؛ اگرچه در سایر شهرها نیز مانند تهران، معاملات خرید واحدهای مسکونی به لحاظ تعداد معاملات، از شهریور تا آذر ماه روندی رو به کاهش داشته است ولی میزان کاهش ماهانه تعداد معاملات مسکن در سایر مناطق شهری غیر از تهران به اندازه تهران نبوده است؛ به این معنا که میزان افت تعداد معاملات خرید مسکن در پایتخت در ماه‌ های یاد شده به مراتب بیش از میزان افت معاملات خرید واحدهای مسکونی در سایر شهرها بوده است.

 

  • منبع خبر : مجله دلتا