مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی از تصویب بازنگری در روش و نگرش تهیه طرح‌های جامع شهری در هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بین نیوز، غلامرضا کاظمیان، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگارپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام تصویب پیشنهاد بازنگری در نگرش و روش تهیه برنامه جامع توسعه شهری در هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، گفت: گزارش ارایه شده در ادامه فعالیت‌های معاونت شهرسازی و معماری برای بازنگری در شرح خدمات، شیوه‌ها و روش‌های تهیه طرح‌های توسعه شهری انجام شد. این گزارش بر اساس مصوبات تکلیف شده شورای‌عالی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ تهیه و ارائه شد.

کاظمیان ادامه داد: هدف این است که رویه‌ها و فرآیندها تغییر پیدا کند و محتواهای قابل‌ تحقق‌تری برای طرح‌های توسعه شهری فراهم شود. این پیشنهاد چارچوبی برای تهیه طرح های جامع شهری کشور خواهد بود. طرح بازنگری که به تصویب رسید شامل مساله شناسی و آسیب‌شناسی طرح‌های قبلی است و همچنین ویژگی‌هایی رویه‌ای و محتوایی لازم برای تهیه طرح جامع شهری کارآمد و اثربخش را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پیشنهادات برای تغییرات در سه محور ارایه شد، در بیان جزییات آن‌ها اعلام کرد: تغییر در محتوا و شرح خدمات، اولین و ساده‌ترین قسمت تغییرات بود که مستلزم تغییرات زیادی است و انعطاف پذیری آن برحسب شرایط زمینه‌ای هر شهر از مشخصات آن است. دومین پیشنهاد برای آموزش و توانمندسازی تمام عاملان تغییر از جمله نهادهای کارفرمایی، نهادهای اجرایی، نهادهای نظارتی و مهندسان مشاور تهیه کننده طرح که شامل آموزش آن‌ها و در نظر گرفتن صلاحیت‌ها و مجوزها برای آنهاست. پیشنهاد سوم تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های اجرایی برای تحقق پیشنهادهای ارایه شده است.

کاظمیان تاکید کرد: در این مسیر تلاش کردیم تا به طرح‌های توسعه شهری برسیم که چهار ویژگی طرح مطلوب را داشته باشند. به این ترتیب که طرح‌ها باید به لحاظ اجتماعی و محیط زیستی برای شهروندان قابل اعتماد بوده و برای صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در توسعه شهری قابل اعتنا باشد و بتواند خواسته‌های آنها را تامین کند. همچنین به لحاظ مدیریتی و مراجع رسمی ملی و محلی طرح‌ها قابل احترام و اجرا بوده و نهایتا به لحاظ فنی، تخصصی و تکنیکی برای متخصصان، حرفه‌مندان و صاحبنظران این حوزه قابل اعتنا باشند. در این صورت است که می‌توان انتظار داشت تا طرح‌ها از ظرفیت رویه‌ای و محتوایی لازم برای هدایت توسعه شهری برخوردار باشند.

وی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از شرح خدمات را به تدوین برنامه اجرا، تحقق و نظارت بر اجرای طرح ها اختصاص دادیم تا در اسناد خود طرح چگونگی و فرآیند اجرا تعیین شود. برای نظام اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌ها، شورای‌عالی دستورکاری مجزا تحت عنوان آیین نامه اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران به تصویب رسانده است.

وی گفت: در این طرح‌ها تلاش کردیم با استفاده از تجربیات و آموزه‌های تجربی کشور در طی چند دهه گذشته رویکردها و مفاهیم جدید را به کار بگیریم. در این خصوص تلاش شده است تا ضمن احترام به تجربیات گذشته، طرح‌های به‌روزتر و قابل تحقق‌تری داشته باشیم تا نتیجه آن شهرهای به روزتر و باکیفیت‌تر و قابل زیست برای شهروندان بشود. این مصوبه مبنا و ملاک‌عمل تهیه طرح‌های جامع جدید برای تمام شهرهای کشور خواهد بود.