جدیدترین شماره نشریه وزارت راه و شهرسازی «راه ابریشم» با محوریت مسکن و شهرسازی منتشر شد.

«واکاوی ریشه‌های نا اطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد ایران» عنوان گفتگویی است با وزیر سابق راه و شهرسازی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی که عباس آخوندی درباره وضعیت اقتصادی که در حال حاضر گریبان گیر آن هستیم توضیحات مفصلی ارائه داده است.

صحبت‌های عباس آخوندی در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن  در مطلبی با عنوان «تشریح تاثیرپذیری بخش‌های مختلف از اقتصاد کلان» به‌تفصیل درج شده است.

سخنرانی حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز در همایش مذکور درباره وضعیت بازار مسکن و مشکلات این حوزه در مطلبی تحت عنوان «بازار مسکن به دلیل مشکلات اقتصادی از تعادل خارج شد» چاپ شده است.

«شهرهای جدید باید محرک توسعه در کشور باشند» مطلبی است که به انعکاس نظرات حبیب اله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره سیاست‌های توسعه شهرهای جدید پرداخته است.

«تشکیل کمیته  ویژه بازار مسکن در سازمان ملی زمین و مسکن»، «ضرورت بهبود فضای معیشتی و الگوهای بوم محور در خانه‌سازی روستایی»، «هویت و احساس تعلق باید به بافت‌های ناکارآمد بازگردد» و« نوسانات شدید ارز بازار مسکن را متاثر کرد» از دیگر مطالبی است که مسائل و مشکلات حوزه مسکن را از دیدگاه مسئولان و کارشناسان بیان کرده است.

«افتتاح راه‌آهن ارومیه به مراغه» عنوان گزارش مفصلی است که به این پروژه ریلی پرداخته است.

«تشریح اهمیت شبکه‌سازی برای توسعه حمل‌ونقل»،«صنعت حمل‌ونقل، بستر توسعه و اشتغال در خراسان جنوبی»، «تمدن ایران‌شهری، ایران و هویت ایرانی»، «شهر ایرانی از بلندای اسطوره تا گستره تاریخ»، «تشریح مفهوم هویت ایران از دو منظر معرفت سامان یافته و نظم اجتماعی» از دیگر مطالب خواندنی این شماره نشریه راه ابریشم است.

برنامه‌های توسعه‌ای بنادر و پس‌کرانه‌های بندری شمال و جنوب کشور با نگاهی بر وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در بنادر ایران در گزارشی با عنوان «تشریح برنامه‌های توسعه بنادر و پس‌کرانه‌های بندر شمال و جوب کشور» درج شده است.

در آخرین بخش این نشریه با عنوان رویداد می‌توان مهم‌ترین خبرهای حوزه استان‌ها  در حوزه راه و شهرسازی را جستجو کرد.