به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، سیدسعید سیدعلایی طی حکمی از سوی مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی به عنوان مشاور وزیر در امور نوسازی و تحول منابع انسانی منصوب شد.

در متن حکم آمده است: نظر به توجه، تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان مشاور وزیر در امور نوسازی و تحول منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌نمایم. از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در انجام وظایف محوله مسئلت می‌نمایم.

وی همچنين در حكمی مهدوی را به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازر منصوب كرد.