بیش از 6 ماه است که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، حتی سرپرست هم ندارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، شش ماه قبل بود که با انتخاب رئیس جمهور محترم، محمدرضا حسین نژاد به عنوان استاندار خراسان شمالی انتخاب شد و از معاونت شهرسازی و معماری مشهد رفت! از آن تاریخ شهرداری مشهد حتی سرپرست معاونت شهرسازی هم ندارد!
شهر مشهد با جمعیتی قریب ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و صدور هزاران پروانه ساخت در سال و ده ها هزار ملک واقع در بافت فرسوده و هدف بازآفرینی، شش ماه است که معاونت شهرسازی آن بدون مسؤول است و حتی سرپرست هم ندارد.

در طی این شش ماه سازمان نظام مهندسی و فعالین حوزه شهرسازی بارها در این زمینه تذکر داده اند که پاسخی از شهرداری مشهد دریافت نشده است! خبرنگار بین نیوز واحد مشهد با پیگیری این مسئله از شهرداری مشهد به پاسخی دست نیافت. عبدالله ارجائی شهردار مشهد بیان داشت به زودی معاون معرفی خواهد شد! بی مسؤول ماندن معاونت باعث گلایه کارشناسان،خبرنگاران و متصدیان مناطق شهرداری و باز بود فضا برای سود جویان شده است!

 

استان خراسان رضوی- بین نیوز- سجاد جلالی طلب