پیروز حناچی، معاون پیشین وزارت راه و شهرسازی، امروز با یک رای اختلاف، توانست از رقیب خود عباس آخوندی پیش افتاده و شهردار تهران شود. او در جلسه امروز شورای شهر تهران حضور نداشت. در این فیلم، بخشی از برنامه‌های وی برای شهرداری تهران را ببینید.  

پیروز حناچی، معاون پیشین وزارت راه و شهرسازی، امروز با یک رای اختلاف، توانست از رقیب خود عباس آخوندی پیش افتاده و شهردار تهران شود. او در جلسه امروز شورای شهر تهران حضور نداشت. در این فیلم، بخشی از برنامه‌های وی برای شهرداری تهران را ببینید.