سعید دیده بان، فارق التحصیل در رشته معماری شهردار نسر شد.

به گزارش خیرنگار پایگاه الاع رسانی بین نیوز، سعید دیده بان از جوانان عدالخواه و متخصص شهرستان کاشمر، صبح امروز با حکم استاندار خراسان رضوی بعنوان شهردار نسر شهرستان تربت حیدریه منصوب شد.

این شهر قریبا ۵ هزار جمعیت دارد و از شهرهای محروم استان خراسان رضوی می باشد.

 

استان خراسان رضوی- بین نیوز- سجاد جلالی طلب