وزیر راه‌وشهرسازی گفت: «باید مطمئن باشیم که تولید مسکن توسط تشکل‌های واجد شرایط و دارای صلاحیت انجام می‌شود و مردم باید بتوانند اطمینان حاصل کنند که مراجعی معتبر مسکنشان را تأمین می‌کنند.» محمد اسلامی گفت: «بر اساس برنامه‌ای که به مجلس تقدیم شده، سازوکار تولید مسکن را توسط مردم و بخش خصوصی فراهم کردیم، به‌گونه‌ای که تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط تبدیل به یک جریان دائمی ‌شود. موانع پروژه‌های نیمه‌تمام اعم از مسکن مهر، مسکن اجتماعی و غیره را برطرف می‌کنیم تا کار به سرانجام برسد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.