به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند، کتابخانه تخصصی سازمان جهت بهره مندی اعضای محترم از کتاب های تخصصی رشته های ساختمانی، در حال آماده سازی می باشد.

لذا از کلیهنویسندگان کتاب، علی الخصوص، اعضای محترم سازمان که کتاب های تخصصی در رشته های مختلف ساختمانی را توسط ناشران علمی و معتبر، تالیف نموده اند دعوت می گردد، با اهدای یک یاچند جلد از کتاب خود، امکان بهره مندی دیگر اعضای سازمان از تالیفات خود را میسر نمایند.

 کلیه کتاب های اهدایی، با مهر “اهدایی نویسنده” در لیست اموال سازمان قرار داده خواهد شد.

 همچنینعلاقه مندان به اهدای کتاب به کتابخانه سازمان نیز می توانند کتاب های تخصصی و معتبر مرتبط با رشته ساختمان را به سازمان اهداء نموده و در این امر خیر سهیم گردند.

علاقه مندان می توانند کتاب ها را به بخش آموزش سازمان، واقع در ساختمان توحید تحویل

 یا به آدرس تهران شهرک غرب – بلوار خوردین بالاتر از دادمان کوچه توحید دو پلاک ۴ طبقهسوم

واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران کد پستی ۱۴۴۲۲۶۱۴۴۱ ارسال نمایند.