مدیرعامل شرکت عمران پردیس از فراخوان این شرکت برای واریز بخش دوم آورده طرح اقدام ملی مسکن توسط متقاضیان خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بین نیوز، مهدی هدایت در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت مناسب پروژه‌های طرح ملی مسکن شهر پردیس، اظهار کرد: با توجه به روند مناسب احداث واحد‌های این طرح با ارسال پیامکی به متقاضیان اعلام شده است که بخش دوم آورده خود را واریز کنند.

ویبا اشاره به اینکه پردیس اولین شهر کشور است که واحد‌های طرح اقدام ملی مسکن آن به مرحله واریز مرحله دوم رسیده است، از متقاضیان خواست در موعد مقرر نسبت به واریز بخش دوم آورده اقدام کنند.

هدایت عنوان کرد: پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در این شهر جدید طبق برنامه‌ریزی پیش می‌رود و اکنون به مرحله فونداسیون و اجرای سازه بلوک‌ها رسیده است.