فرهاد خوانسار با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه بررسی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه ویژه خبرنگاری اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که تا زمان اعلام شده، تکلیف سهمیه‌های طرح ترافیک خبرنگاری روشن شود.

وی در پاسخ به این پرسش که امسال رسانه‌های خصوصی در اولویت گرفتن طرح ترافیک هستند، اما تحریریه رسانه‌های خصوصی با هم متفاوت است و برخی از این رسانه‌ها با دو نفر اداره می‌شود، آیا در تخصیص آرم طرح خبرنگاری، به این موضوعات توجه می‌شود؟ گفت: همه این موارد را مد نظر قرار می‌دهیم. این اولویت‌بندی بر اساس دستورالعملی است که شورای شهر تهران مشخص کرده و تمام تلاش خود را می‌کنیم که این حق به کسانی برسد که باید برسد. دو نفر از شورای شهر تهران و وزارت ارشاد و نماینده اصناف نیز در کارگروه بررسی مدارک حضور دارند و تمامی قواعد رعایت می‌شود.

خوانساری در پاسخ به پرسش دیگری که امکان اعتراض بعد از اعلام سهمیه اولیه وجود دارد؟ افزود: مانند سال گذشته، پس از اعلام اسامی، امکان اعتراض وجود دارد و در حال فراهم کردن سازوکار برای اعلام کسانی هستیم که به بررسی اولیه اعتراض دارند.

وی در خصوص کارت بلیت‌های مترو برای کسانی که از مجوز طرح ترافیک خبرنگاری استفاده نمی‌کنند، تصریح کرد: به محض اینکه اسامی دریافت‌کنندگان طرح ترافیک مشخص شود، گام بعدی بررسی مدارک خبرنگاران در این حوزه است. در خصوص کارت بلیت ویژه خبرنگاران به دلیل آنکه محدودیت جدی نداریم، در صورت آنکه مدارک کامل باشد و شرایط خبرنگاری برای ما محرز شود، کارت بلیت صادر می‌شود اما درباره طرح ورود به محدوده ترافیک، به دلیل محدودیت و حساسیت بالا، این کارت به زمان بیشتری نیاز دارد.