بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود روند تحولات بازار مسکن تهران را تشریح کرد که این گزارش حاکی از کاهش ۱.۱ درصدی قیمت مسکن نسبت به آبان امسال دارد.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی در گزارشی تحلیلی روند تحولات بازار مسکن را برای شهر تهران در آذرماه سالجاری تشریح کرد.

بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، در آذرماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۲۵۵۵ واحد مسکونی بود که که نسبت به ماه قبل و آذرماه سال ۹۸ به ترتیب ۴۲.۸ و ۷۳.۲ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین، در آذرماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۶ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان ثبت شده که نسبت به آبان ماه امسال ۱.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بررسی ها نیز حاکی از آن است که تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۹.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه امسال نشان می دهد که از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۲.۷ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. مناطق ۴ و ۱۰ نیز با اختصاص سهم‌های مشابه ۷.۹ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع تعداد حدود ۷۰ درصد معاملات انجام شده شهر تهران در آذرماه امسال مربوط به مناطق ۵، ۴، ۱۰، ۲، ۱، ۱۵، ۱۴، ۷، ۱۱ و ۸ بوده است.

۱.۱ درصد کاهش قیمت مسکن نسبت به آبان امسال

در آذرمه امسال، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله شده در تهران ۲۶ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش و نسبت به آذرماه سال ۹۸، ۹۸.۹ درصد افزایش یافته است.

منطقه ۱۸ ارزان‌ترین منطقه پایتخت

بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله شده مربوط به منطقه یک شهر تهران با ۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و کمترین آن مربوط به منطقه ۱۸ با متوسط هر مترمربع ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان ثبت شده است.

استقبال پایتخت‌نشینان از خانه‌‌های ۵۰ تا ۶۰ متری

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آذر امسال نشان می‌دهد توجه عموم به جهت کاهش قدرت خرید به واحدهای مسکونی با زیر بنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع با شهم ۱۵.۶ درصد بوده است. واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر و سپس۷۰ تا ۸۰ متر به ترتیب با سهم های ۱۴.۱ و ۱۱.۳ رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات اجاره‌بهای مسکن در پایتخت

شاخص اجاره بهای مسکن در شهر تهران در آذر امسال نشان از افزایش ۲۹.۴ درصدی نسبت به آبان و ۳۲.۴ درصد نسبت به آذر سال ۹۸ دارد.