«استیروفوم‌ها» مواد سازگار با محیط زیست نیستند. آنها از نفت خام ساخته شده‌اند و نمی‌توانند به طور موثری بازیافت شوند. همچنین این مواد قابل تجزیه زیستی نبوده و به هنگام سوختن، آلودگی تولید می‌کنند اما فوم جدیدی که به سرپرستی یک دانشمند ایرانی ساخته شد، هیچ کدام از این اشکالات را ندارد.

دانشمندان دانشگاه واشنگتن فوم آزمایشی که شامل ۷۵ درصد نانوبلورهای سلولزی است را ارائه کردند. این فوم نه تنها عایق بهتری نسبت به مدل‌های نفتی است بلکه می‌تواند تا ۲۰۰ برابر وزن خود را بدون تغییر شکل، تحمل کند. همچنین این فوم به طور کامل تجزیه می‌شود و به هنگام سوختن هیچ گونه خاکستر و آلودگی را تولید نمی‌کند.

محققان برای تولید این فوم، در ابتدا از فرایندی به نام «هیدرولیز»، استفاده کردند. در این فرایند، پیوندهای شیمیایی سلولز مشتق از خمیر چوب می‌شکند و به نانوبلورها تبدیل می‌شود. سپس محققان الکل پلی‌وینیل را به این بلورها اضافه کردند تا یک فوم کشسان و یکنواختی ایجاد شود.

طبق این گزارش، در حالی که پیش از این گروه‌های تحقیقاتی دیگری فوم‌های سلولزی را ساخته‌اند اما محققان دانشگاه واشنگتن مدعی هستند که عایق‌بندی فوم انها به گونه ای استکه در دمای بالا و محیط مرطوب نیز از بین نمی‌رود.

امیر عاملی پژوهشگر و استادیار ایرانی دانشگاه واشنگتن گفت: ما برای تولید این فوم از یک روش آسانی مبتنی بر نانوکریستال‌های سلولزی استفاده کردیم. نتایج ما نشان می‌دهدکه قابلیت مواد تجدیدپذیری از جمله نانوسلولزها می‌تواند در ذخیره انرژی، کاهش مواد نفتی و کاهش اثرات نامطلوب بر محیط زیست شرکت داشته باشند.