وزارت راه و شهرسازی به بخشى از سوالات شهروندان درباره درج اطلاعات ملكى و سكونتى در سامانه ملى املاك و اسكان پاسخ داد و تاکید کرد: مدت خوداظهاری برای مالکان حقیقی و حقوقی حداکثر دو ماه است.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری بین نیوز از پايگاه خبرى وزارت راه و شهرسازى، معاونت مسکن و ساختمان، به بخشی از سوالات سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهای مسکونی در خصوص الزام درج اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، پاسخ داد.

بنا بر این گزارش، توجه به نکات زیر برای سرپرستان خانوار که به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه می‌کنند، ضرورت دارد:

– دو واحد مسکونی دارای سند مجزا و تفکیک شده که توسط یک خانوار استفاده می‌شود باید مجزا ثبت شوند و اگر یکی از املاک اقامتگاه دوم تلقی نشود مشمول مالیات بر خانه خالی است.

– ملک خریداری شده که هنوز به مالک تحویل نشده است و در فاصله زمان خرید تا تحویل نهایی خالی بوده، چنانچه به میزان ۱۲۰ روز خالی و در اختیار مالک باشد، مشمول مالیات بر خانه خالی است.

-برای معافیت واحدهای وقفی استعلام از سازمان امور اوقاف و خیریه، ملاک است.

-واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مشمول مالیات نمی‌شود. اما چنانچه اطلاعات آنها در سامانه درج نشود، مشمول جریمه خواهد بود.

-واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که هریک از مالک یا بهره‌بردار آن‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه‌ خالی تلقی شده و مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰ درصد) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای  ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که هریک از مالک یا بهره‌بردار آن‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب می‌شوند.

-چنانچه بهره‌بردار اطلاعات ملک را در سامانه درج نکند مالک می‌تواند با درج کد رهگیری اجاره‌نامه و یا شناسه سند و رمز تصدیق اجاره‌نامه رسمی خود از شمول مالیات خارج شود.

-چنانچه محل سکونت فرد تغییر کرد باید ظرف مدت حداکثر یک ماه اطلاعات محل سکونت جدید خود را در سامانه املاک و اسکان، ثبت کند.

– مدت خوداظهاری برای مالکان حقیقی و حقوقی حداکثر دو ماه است.

– چنانجه مالک اقامتگاه اصلی یکی از اعضای خانوار باشد در این حالت سرپرست خانوار در قسمت مالکیت ملک آن عضو خانوار را به عنوان مالک معرفی کند. این عضو خانوار نیز لازم است به صورت جداگانه وارد سامانه شده و ملک خود را ثبت کند. دقت شود در هنگام ثبت ملک لازم است وی در قسمت اطلاعات سکونت، گزینه “خودم ساکن هستم” را انتخاب کند.

– افرادی که ملکی را خریداری کرده اما هنوز سند آن ملک به نام آنها نشده است باید در قسمت نوع سند گزینه عادی را انتخاب کنند.

بخشی از این سوالات و پاسخ‌های آنها به شرح زیر است:

دو واحد مسکونی دارای سند مجزا و تجمیع شده که توسط یک خانوار استفاده می‌‌شوند، آیا باید به صورت مجزا در سامانه ثبت شوند و خانه خالی تلقی می‌شوند؟

بله باید مجزا ثبت شوند و اگر یکی از املاک، اقامتگاه دوم تلقی نشود، مشمول مالیات بر خانه خالی می‌شود.

حکم ملکی که خریداری شده اما هنوز به مالک جدید تحویل نشده و در فاصله زمان بین خرید تا تحویل نهایی خالی بوده، چیست؟

اگر به میزان ۱۲۰ روز خالی باشد و در اختیار یک مالک باشد، مشمول مالیات بر خانه خالی می‌شود.

برای معافیت واحدهای وقفی که مشمول مالیات نیستند، چه مدارکی موردنیاز است؟

استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه لازم است.

آیا واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بر خانه خالی می‌شوند؟

خیر، مشمول مالیات نمی‌شوند، اما چنانچه اطلاعات آنها در سامانه درج نشود، مشمول جریمه خواهند شد.

در چه صورت واحدهای مسکونی مشمول جریمه مربوط به عدم ثبت ملک می‌شوند و این جریمه در شهرهای کمتر و بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به چه صورت خواهد بود؟

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که هریک از مالک یا بهره‌بردار آن‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه‌ خالی تلقی شده و مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰ درصد) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت که هریک از مالک یا بهره‌بردار آن‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب می‌شوند.

درصورتیکه بهره‌بردار اطلاعات ملک را در سامانه درج نکند، تکلیف مالک چیست؟

می‌تواند با درج کد رهگیری اجاره‌نامه و یا شناسه سند و رمز تصدیق اجاره‌نامه رسمی خود از شمول مالیات خارج شود.

اگر محل سکونت فرد تغییر کرد، چه کاری باید انجام دهد؟

ظرف مدت حداکثر یک ماه باید اطلاعات محل سکونت جدید را در سامانه ثبت کند.

مهلت خوداظهاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی چه مدت است؟

اشخاص حقیقی و حقوقی از زمان اعلام رسمی خوداظهاری حداکثر دو ماه برای درج اطلاعات فرصت دارند.

مالک اقامتگاه اصلی یکی از اعضای خانوار (مثلا همسر یا یکی از فرزندان سرپرست خانوار) استT نحوه ثبت ملک چگونه است؟

در این حالت سرپرست خانوار لازم است در قسمت مالکیت، آن عضو خانوار را به عنوان مالک معرفی کند. این عضو خانوار نیز لازم است به صورت جداگانه وارد سامانه شده و ملک خود را ثبت کند. دقت شود در هنگام ثبت ملک لازم است، در قسمت اطلاعات سکونت گزینه “خودم ساکن هستم” را انتخاب کند.

افرادی که ملکی را خریداری کرده‌اند اما هنوز سند آن ملک به نام آنها نشده است، چگونه باید ملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند؟

در این موارد لازم است در قسمت نوع سند گزینه “عادی” را انتخاب کنند.