وزير راه و شهرسازی ضمن سفر به استان اصفهان و بازديد از شهرهای كاشان، نطنز، آران و بيدگل، گفت: خوشبختانه در شهرستان‌های كاشان، نطنز و آران و بيدگل خيرين راه‌ساز و مسكن ساز نقش ارزنده‌ای داشتند و اينها نشان دهنده اين مطلب است كه پتانسيل سرمايه‌گذاری به صورت بالقوه در استان وجود دارد و بايد فرصت‌ها را غنيمت شمرد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي در حاشيه شورای اداری استان اصفهان و در شهرستان نطنز با اشاره به اهميت آن شهرستان در مصاحبه با خبرنگاران، گفت: شهرستان نطنز يكي از شهرستان‌های تاريخی و با ارزش استان اصفهان و كل كشور است كه شهره جهانی دارد.

وزير راه و شهرسازی با تاكيد بر بهره‌مندی از ظرفيت‌های شهرستان نطنز در موضوع گردشگری يادآور شد: نظنز جزو شهرهای زيارتی و سياحتی به شمار می‌رود و بايد از ظرفيت‌های موجود استفاده بهينه‌تری شود.

اسلامی در ادامه به دستاوردهای سفر خود به شهرستان‌های كاشان، نطنز و آران و بيدگل پرداخت و گفت: سرعت دادن به پروژه‌های نيمه تمامی كه مشمول زمان شده‌اند از اهم اهداف سفر بود كه خوشبختانه برای آنها تصميماتی گرفته شد.

عضو كابينه دولت دوازدهم اصلاحات هندسی و ايمن‌سازی برخی نقاط حادثه خيز استان را از ديگر دستاوردهای سفر خود به استان برشمرد و تاكيد كرد: در حال حاضر خيرين مسكن‌ساز و راه‌ساز نقش ارزنده‌ای در استان ايفا كرده‌اند كه اميدواريم اين نقش و مشاركت‌های مردمی پررنگ‌تر شود.

وی گفت: خوشبختانه در شهرستان‌های كاشان، نطنز و آران و بيدگل خيرين راه‌ساز و مسكن ساز نقش ارزنده‌ای داشتند و اينها نشان دهنده اين مطلب است كه پتانسيل سرمايه‌گذاری به صورت بالقوه در استان وجود دارد و بايد فرصت‌ها را غنيمت شمرد.

اسلامی روند تكميل مسكن مهر استان را مناسب ارزيابی كرد و افزود: تنها تعدادی از واحدهای مسكن مهر نطنز باقی مانده است كه مقرر شده تكميل زيرساخت‌های اين پروژه به شهرداری تحويل شود و خدمات شهری برای آن تعداد مسكن مهر باقی‌مانده تامين شود.

  • منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی