وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که باید موانع پیش روی‌ فعالان بخش اقتصادی را برطرف کنیم.

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی در دهمین جشنواره تجلیل و تکریم از کارفرآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور گفت: باید به فرآیند تبدیل علم و دانش به فناوری و تبدیل فناوری به صنعت و ثروت در کشور توجه کنیم و برای آن ایجاد ارزش کنیم و هر ظرفیت و ساختاری در کشور را در خدمت تبدیل علم و دانش به فناوری قرار دهیم.

به گفته او کاری که حدود ده سال پیش شروع و خیلی زود در کشور آلمان اجرایی شد این بود که بیش از ۲۰۰ دانشگاه را از حالت آکادمیک صرف به پایگاه‌های تبدیل علم به فناوری تبدیل شده و امروز می‌بینم صنعت آلمان تا چه اندازه شکوفا شده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این اتفاق امروز در کشور ما نیز افتاده است. ما در جمهوی اسلامی تنها به یک دلیل با مزاحمت‌های دشمنان روبه رو می‌شویم که آن هم بحث پیشرفت است. دشمنان دو هدف دارند یک مانع‌تراشی برای پیشرفت و ایجاد فساد برای زیر سوال بردن مقبولیت نظام.

اسلامی اظهار کرد: کسانی که امروز در زمینه اقتصادی تلاش می‌کنند به نوعی مجاهدین فی سبیل الله هستند و ما باید برای ادامه راه به آنها کمک کنیم و موانع پیش روی‌شان را برطرف کنیم.

  • منبع خبر : ایلنا