معاون وزیر راه و شهرسازی، شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور را به منظور مشارکت در اجرای طرح اقدام ملی مسکن به استان‌های سراسر کشور، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور را ابلاغ کرد.

در متن این ابلاغیه آمده است: با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت در خصوص «صدور پروانه اشتغال به کار موقت برای شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه» ابلاغی طی نامه شماره ۰۱ / ۱۱۰ / ۱۷۷۹۰۱ مورخ ۲۰ اسفند ۹۹ مدیرکل حوزه وزارتی و به منظور بهره‌گیری و استفاده از توانمندی شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه در اجرای پروژه اقدام ملی مسکن، شرکت‌های مهندسان مشاور با دارا بودن صلاحیت در تخصص ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، نظامی و شرکت‌های پیمانکاری با داشتن صلاحیت در رشته ابنیه و ساختمان می‌توانند مطابق شیوه‌نامه پیوست صرفا جهت ارایه خدمات مهندسی در پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال موقت دریافت کنند.

شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های مهندسان مشاور

و پیمانکاران تشخیص صلاحیت‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

بدیهی است ظرفیت آزاد شرکت‌های متقاضی با اعلام سازمان مذکور و کنترل توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تعیین خواهد شد. همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با موضوعات مرتبط، لازم‌الاجراست