نشست تخصصی  ایمنی و حفاظت در کارگاه های ساختمانی با بررسی نمونه حوادث کارگاهی  با همكاري مهندس الهه رادمهر وحضور جناب مهندس کبیر بیک مشاور ایمنی وزارت کار و تعاون برگزار گردید.

بیش از ۴۰ نفر از اعضای سازمان در رشته های معماری ، عمران ،برق و مکانیک از ساعت ۱۶ الی ۱۹ مورخ ۹۷/۸/۱۳ در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی تهران در این نشست شرکت کردند.