نشست سراسری فن بازارهاي كشور به مدت ۲ روز در حاشيه بزرگترين نمايشگاه توانمندي های توليدي-صادراتي و فرصت هاي سرمايه گذاری صنايع كوچك و متوسط استان البرز برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز،محمد امين فرشي در گفتگو با خبرنگاران ضمن اظهار رضايت از روند آماده سازي نمايشگاه گفت:عمليات آماده سازی و برگزاری نمايشگاه توانمندي هاي توليدی-صادراتي استان البرز تاكنون پيشرفت خوبي داشته و اميدواريم برگزاري آن نيز بتواند اهداف مورد نظر ما را محقق سازد.

وي افزود:برنامه هاي متنوعي در حاشيه برگزاري اين نمايشگاه تدارك ديده شده كه يكي از اين برنامه هاي جانبی نشست سراسري فن بازارهاي كشور است كه به مدت ۲ روز تمام كارگزاران فن بازار كشور در استان البرز حضور خواهند داشت  و در خصوص معرفي طرح هاي فناورانه با هم بحث و تبادل نظر خواهند كرد.

فرشي به حضور ده تور صنعتي از استان هاي ديگر در اين نمايشگاه اشاره كرد و گفت: ۱۰ تور صنعتي از استان هاي ديگر براي بازديد از نمايشگاه به استان البرز سفرمي كنند كه مي تواند زمينه مناسبي براي تبادل اقتصادي ميان صنعتگران باشد.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز افزود: نشست مشترك ايران و عراق با حضور رايزنان اقتصادي و مسئولان اتاق هاي بازرگاني ۴ شهر ايران  و عراق و همچنين تمام عوامل دخيل در حوزه صادرات ۲۷آبان ماه برگزار خواهد شد.وي خاطرنشان كرد:حضورتمام رايزنان اقتصادي ايران در كشورهاي ديگر دراين نمايشگاه قطعي شده و با هماهنگي وزارت امور خارجه از سفرا و كاردارها و رايزنان ۱۷ كشور براي حضور دراين رويداد اقتصادي دعوت به عمل آمده است .