معاون امور بندرى و اقتصادى سازمان بنادر و دریانوردی از هدف‌گذاری افزایش ۵ هزار میلیارد ریالی سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بنادر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرهاد منتصر کوهساری درباره اهداف توسعه‌ای که برای بنادر کشور و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، اطهارداشت: امروزه بنادر به عنوان دروازه‌های اصلی ورود و خروج کالا به کشورها محسوب می‌شوند و عملکرد مناسب و کارایی بالای آنها می‌تواند در شکوفایی تولید و اقتصاد آن کشور نقش بسیار تعیین کننده‌ای ایفا کند.

وى ادامه داد: در این میان دسترسی بنادر به شبکه حمل و نقل ترکیبی و ارتقاء زیرساخت‌های حمل و نقل مناسب در پسکرانه‌ها، نقش بسزایی در تسهیل و تسریع عملیات ایفا می‌کند و در حقیقت لازمه کارایی بالای بنادر؛ وجود یک زنجیره لجستیکی متناسب با توان و ظرفیت بالا برای پشتیبانی کامل از تولید در سطح کشور است.

معاون امور بندرى و اقتصادى سازمان بنادر و دریانوردى تاکید کرد: امروزه استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی بنادر و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در پسکرانه‌های بنادر به عنوان یک فرآیند کلی در پیشرفت اقتصاد و توسعه فعالیت‌های تولیدی در کشورها مدنظر قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: پارک‌های لجستیکی در پسکرانه بنادر به عنوان فضای متصل، با هدف توانایی جذب مراکز اقتصادی و سرمایه گذاری حوزه محلی، منطقه‌اى، جهانی و همچنین ارائه خدمات ارزش افزوده در حمایت از تولید ملی در کشور و رفع موانع موجود در بخش تولید، نقش اساسی را بر عهده دارند.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، کوهسارى با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردى با ایجاد فضای وسیع در سرمایه‌گذاری و لحاظ مشوق‌‌هاى لازم در بنادر برای سرمایه گذاران و همچنین طرح‌های تولیدی و تبدیلی در نظر دارد تا در جهت افزایش جذب سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی از اعتبار ۱۶۰ به ۱۶۵ هزار میلیارد ریالى برسد، گفت: سازمان بنادر در جهت توانمندی سازی سرمایه‌گذاری در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی، بازنگری برخی از قراردادهای سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار داده است.