شهرداری ها درآمد ثابت و یکنواخت در همه ی ماه های سال ندارند و همیشه درآمدهای ماه های پایانی سال و نیمه ی دوم سال بیشتر از شش ماهه اول سال است

هزینه مدیریت شهری سمنان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان گفت: هزینه ی یک روز مدیریت شهری در سمنان ۷/۵ میلیارد ریال ( ۷۵۰ میلیون تومان) است که شامل کلیه پروژه های شهرداری و خدمات مربوطه در حوزه شهری می باشد.

مهیار گرانمهر با اشاره به بودجه ۲۷۱۰ میلیارد ریالی شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۷، اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد از بودجه شهرداری سمنان در ده حوزه شاخص می باشد و برنامه ریزی های مالی بر مبنای همین شاخص ها است.

وی در مورد میزان تحقق بودجه مصوب شهرداری در سال های گذشته بیان کرد: طبق ارزیابی که طی پنج ساله گذشته از روند بودجه شهرداری داشتیم، به طور متوسط ۷۵ درصد از بودجه شهرداری در این پنج سال محقق شده است.

گرانمهر در ادامه تصریح کرد:با توجه به اینکه شهرداری درآمد ثابت و پایدار ندارد، نوسانات بازار به طور مستقیم بر درآمد شهرداری نقش دارد و در سال ۹۷ به دلیل کاهش ساخت و سازها، درآمد شهرداری تحت الشعاع قرار گرفته است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان گفت:

علیرغم حمایت و همکاری سازمان امور مالیاتی سمنان، کاهش چشمگیر درآمد شهرداری را به دلیل افت صدور پروانه های ساختمانی داشتیم و شاهد کاهش درآمدهای پیش بینی شده هستیم؛ ولی توانستیم در معاونت توسعه مدیریت و منابع شهری با راهکارهای جانبی همچون طرح بزرگ شناسایی و ایجاد شناسنامه ساختمان،  ۸۵ درصد از بودجه ای که در شش ماهه اول سال پیش بینی می شد را محقق کنم و امیدواریم با برنامه های پیش رو و تلاش همه ی همکاران در شهرداری سمنان در شش ماهه دوم نیز بودجه مورد نظر را محقق کنیم.

گرانمهر بیان داشت: شهرداری ها درآمد ثابت و یکنواخت در همه ی ماه های سال ندارند و همیشه درآمدهای ماه های پایانی سال و نیمه ی دوم سال بیشتر از شش ماهه اول سال است؛ به همین جهت طبق برنامه شصت درصد از بودجه اختصاص یافته باید در شش ماهه دوم سال محقق شود.

شهر بدون شهروند معنا ندارد

وی در ادامه مشارکت های مردمی را از اصلی ترین گنجینه های شهر سمنان عنوان کرد و ابراز داشت: شهر بدون شهروند معنا ندارد و در شهری که هزینه هر شهروند در روز حدود ۴۰ هزار ریال می باشد، بدون همراهی و همکاری شهروندان، اداره شهر دشوار خواهد بود.

گرانمهر افزود: خوشبختانه مردم اخلاق مدار سمنان نسبت به شهر خود دغدغه و تعصب دارند و با درک مشکلات شهری همیشه یاری رسان ما بودند و با  مشارکت شهروندان نه تنها با پرداخت عوارض نوسازی و خودرو بلکه با تولید زباله کمتر، پاکیزه نگهداشتن معابر شهری، حفظ مبلمان های شهری و … به ما در این امر یاری خواهند نمود.

وی در پایان بیان داشت: امروز نیز از مردم عزیز سمنان می خواهیم با پرداخت عوارض نوسازی و خودرو، وظیفه خود را در قبال مسئولیت پذیری نسبت به شهر انجام و همراه ما در جهت ساخت شهری زیبا و توسعه یافته باشند.

بین نیوز