ساماندهی بازار مسکن نیازمند تشکیل یک تیم اقتصادی با مدیریت وزارت راه و مشارکت وزارتخانه‌های تعاون، اقتصاد، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این که افزایش بدون برنامه وام مسکن باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: ساماندهی بازار مسکن نیازمند تشکیل یک تیم اقتصادی با مدیریت وزارت راه و مشارکت وزارتخانه‌های تعاون، اقتصاد، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار است.

وی افزود: یکی از نکات قابل توجه در بحث افزایش وام مسکن، مسئله میزان سود تسهیلات است، از این رو باید به نقطه‌ای برسیم که نه از جیب مردم برای ارائه وام به عده‌ای خرج کنیم و نه اینکه متقاضیان بدون پشتوانه مالی بمانند.

اظهار کرد: این موضوع بسیار حائز اهمیت است که آیا در نهایت می‌خواهیم قاعده عرضه و تقاضا را در بازار مسکن قبول کنیم. از این رو اولویت نخست در این حوزه، بازگشت سرمایه‌ها به بازار مسکن است و پس از آن می‌توان اقداماتی مانند افزایش تسهیلات مسکن را در دستور کار قرار داد.

بین نیوز