دکتر صادق نجفی مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتی ایران

بسمه تعالی

برگزاري بزرگترين نمايشگاه توانمندي‌هاي توليدي و صادراتي و فرصتهاي سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط  استان البرز در آبان ماه امسال فرصت مغتنمي براي ارايه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي واحدهاي توليدي اين استان است.

برپايي اين نمايشگاه در سالي كه با تدبير مقام معظم رهبري به سال حمايت از كالاي ايراني نامگذاري و مزين شده است، در راستاي حمايت از توليد داخل و اشتغال خواهد بود.

معرفي تمامي قابليت‌ها، برقراري ارتباط دو سويه و چند سويه توليد كنندگان و فعالان صنايع كوچك و متوسط اين استان با فعالان ديگر استانها و كشورها و جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي بايد به خوبي در روزهاي برگزاري اين نمايشگاه دنبال شود و در دستور كار قرار بگيرد.

 

بي شك در اين برهه كنوني توليدكنندگان افسران خط مقدم جبهه اقتصادي هستند كه حمايت همه جانبه دولت با تمام قوا از اين قشر در پيشبرد اهداف اقتصادي و صنعتي و تحقق سند چشم انداز به خوبي مثمر ثمر خواهد بود.