در صدمین جلسه شورای شهر تهران، پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران برگزیده شد.

به گزارش خبرنگارتین نیوز، از دقایقی پیش رای گیری در خصوص انتخاب شهردار تهران انجام شد  و اعضای شورای شهر آرای خود را به صندوق ریختند.

به ان ترتیب پیروز حناچی با کسب ۱۱ رای کلیددار ساختمان بهشت برای ۴ سال آینده شد. عباس آخوندی نیز با ۱۰ رای و تنها با اختلاف یک رای از دور انتخاب کنار گذاشته شد.