مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از اتمام عملیات زیرسازی در مسیر تندروی شمال به جنوب تقاطع غیرهمسطح بلوار علامه عسگری با جاده قدیم قم(سه راه باقرشهر) خبر داد.

به گزارش شبکه خبری بین نیوز از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس علی پیوسته با بیان آنکه تکمیل عملیات زیرسازی در مسیر تندروی شمال به جنوب تقاطع سه راه باقرشهر، امیدواری برای بهره برداری از مسیرهای تندروی این تقاطع ظرف هفته های آتی را افزایش داده است، یادآور شد: این گشایش ترافیکی ضمن فراهم ساختن شرایط انحراف ترافیک، فضای کارگاهی لازم برای اجرای مسیرهای راستگرد شمال به غرب و غرب به جنوب تقاطع را مهیا خواهد کرد.

وی ضمن اعلام پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات اجرایی فاز دوم پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح بلوار علامه عسگری با جاده قدیم قم(سه راه باقرشهر)، از عملیات خاکبرداری در دوربرگردان ها و زیرگذر تقاطع به عنوان جبهه های فعال کاری در سایر بخش های پروژه نام برد.

به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، اولویت بهره برداری در تقاطع غیرهمسطح سه راه باقر شهر در وهله نخست با مسیرهای تندرو، سپس دوربرگردان ها و در نهایت مسیر زیرگذر (اتصال شرق به غرب)  خواهد بود.

گفتنی است طرح احداث تقاطع غیرهمسطح بلوار علامه عسگری با جاده قدیم قم، علاوه بر یک پل روگذر جنوب به غرب، شامل یک زیرگذر رفت و برگشت(شرق به غرب و غرب به شرق) و ۲ دوربرگردان جنوب به جنوب و شمال به شمال است. آنچه اسفندماه سال ۱۳۹۷ در قالب فاز نخست پروژه تحویل شهروندان شد، شامل پل روگذر جنوب به غرب و پل کندروی شمال به جنوب تقاطع(سقف زیرگذر) بود.