مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، گفت: طرح وام ودیعه مسکن کمتر از ۱۰ درصد جامعه مستاجران را پوشش می دهد.