رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه وجود قنوات تغییر مسیر یافته به دلیل ساخت و ساز و یا رها شده در سطح شهر و انجام برخی گودبرداری‌ها یکی از دلایل اصلی فروریزش در تهران است از پیشنهاد آن مرکز برای ساماندهی قنوات تهران در تعامل شهرداری با وزارت نیرو خبر داد.

به گزارش بین نیوز، محمد شکرچی‌زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص مطالعه و ارایه گزارشی که از سوی آن مرکز پیرامون پدیده فروریزش در تهران با هدف ارتقای ایمنی شهری و مقابله با فروریزش‌های آتی در هجدهمین جلسه شورای‌عالی معماری و شهرسازی، گفت: این مطالعه به دنبال فرو ریزش‌های متعدد در شهران، خیابان پیامبر و خیابان مولوی در سال ۹۵ از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری برعهده مرکز تحقیقات قرار داده شد و مقرر شد تا مرکز در این خصوص راهکارهایی را برای کاهش خطرپذیری فروریزش در شهر تهران آماده کند.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه در انجام این مطالعه، مرکز تحقیقات پیگیری‌های متعددی را با شهرداری، وزارت نیرو و سازمان مدیریت بحران انجام داده است، در بیان ارزیابی‌های خود از این مطالعه و اهداف آن، توضیح داد: در مطالعات انجام شده مشخص شد که یکی از دلایل مهم فروریزش، وجود قنواتی در شهر تهران است که بسیاری از آنها مسیرهای خود را تغییر داده و یا قنواتی هستند که از آنها بهره‌برداری نمی‌شود که ضرورت دارد تا این قنوات در سطح شهر تهران و استان، ساماندهی شوند.

شکرچی زاده تصریح کرد: ساماندهی قنوات کمک می‌کند تا خطراتی که از این منظر  در شهر خواهیم داشت، کاهش یابد.

وی از ارایه پیشنهادهای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری خبر داد و در بیان اهم موارد پیشنهادی آن مرکز، گفت: پیشنهاد شد تا ساماندهی قنوات تهران را وزارت نیرو و شهرداری به شکل تضامنی برعهده بگیرند. در این رابطه پیشنهاد شد تا مسئولیت ساماندهی قنوات در شهر تهران را شهرداری تهران و بیرون از شهر تهران را نیز وزارت نیرو، عهده دار شود.

شکرچی‌زاده افزود: پیشنهاد شد تا مترو برای فعالیت‌های زیرزمینی خود با توجه به وجود رگ‌آب‌ها و قنوات، دستورالعمل‌های مشخصی را تدوین و آنها را رعایت کند. همچنین در این پیشنهاد تصریح شده است که برای گودبرداری‌ها در سطح شهر تهران با عمق زیاد بتوانیم یک ضوابط مشخص‌تری داشته باشیم. زیرا بسیاری از این گودبرداری‌ها که برای ساختمان‌های بلند با عمق زیاد انجام می‌شود می‌تواند رژیم هیدرولوژی آب‌های زیرسطحی را تغییر بدهد. زمانیکه مسیر قنات‌ها کور و مسیرشان جابه‌جا می‌شود، سبب ایجاد حفراتی در زیرزمین خواهد شد که این حفرات می‌تواند منشاء برخی از مشکلات از جمله فروریزش شود.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین یکسری دستورالعمل‌های مشخص با هماهنگی شورای شهر و اخذ نظرات شورای‌عالی خبر داد و گفت: مقرر شد تا کارگروهی با حضور وزارت نیرو، شهرداری، سازمان مدیریت بحران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی زیر نظر معاونت معماری و شهرسازی تشکیل و مجموعه پیشنهادها بررسی شود.