نمی‌توان دوساله کردن قراردادهای رهن و اجاره را به مالکان تحمیل کرد. ابوالفضل موسوی‌بیوکی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس بابیان این مطلب گفت: باید سیاست‌های تشویقی را درنظر گرفت تا مالکان به سمت قراردادهای دوساله اجاره حرکت کنند.

به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، موسوی‌بیوکی درباره وعده دولت نسبت به دوساله شدن قرارداد اجاره مسکن گفت: پیشنهاد ما نیز دوساله شدن قراردادهای اجاره مسکن است،‌ اما درعین‌حال نمی‌توان این را تبدیل به‌اجبار کرد چون این قرارداد مربوط به بخش‌خصوصی و مالک و مستأجر است.

او افزود: البته براساس تفاهم‌های صورت‌گرفته نیز برخی قراردادهای اجاره دوساله می‌نویسند اگر قرار به تعمیم این موضوع باشد باید سیاست‌های تشویقی‌ای را لحاظ کرد تا شاهد قرارداد اجاره دوساله مسکن باشیم.

موسوی‌بیوکی در پایان گفت: اگر دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کند ما از آن استقبال می‌کنیم؛ ولی تا زمانی که این موضوع تبدیل به قانون نشده نمی‌توان مردم را مجبور به بستن قرارداد اجاره دوساله کرد.