وزارت راه و شهرسازی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را برای بررسی و تصویب، به هیات دولت ارائه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بین نیوز از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت،  وزارت راه و شهرسازی در راستای حرفه‌ای کردن ساختار سنتی بازار اجاره مسکن و حمایت از منافع مستاجران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را جهت بررسی و تصویب، به هیات دولت ارائه کرده است.

بر این اساس و با توجه به کارکردهای ناقص بازار سنتی اجاره مسکن در کشور و آسیب‌هایی که در این ساختار سنتی به مستأجران وارد می‌شود، ضرورت دارد ضمن حرفه‌ای کردن این ساختار سنتی از طریق افزایش ارکان و بازیگران بازار اجاره با هدف خودتنظیمی بازار و حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای، به نحوی اصلاح شود که منافع تمام ارکان بازار اجاره در نظر گرفته شود.

از طرفی، با توجه به ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای اقدام کند.

در راستای اجرای این برنامه، مطابق با مفاد بخش (الف) فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف شده تحقق اجرای برنامه‌های مورد نظر را با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره‌ای جدید، از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروه‌های کم درآمد، پیگیری کند.

از این رو، به منظور حمایت از استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و اصلاح ساختار سنتی بازار اجاره با هدف تأمین منافع ارکان این بازار، وزارت راه و شهرسازی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را تدوین و برای سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری، به هیات دولت ارسال کرده است.

پیشنهاد مذکور هم‌اکنون در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در دست بررسی است.