نتایج بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که صدور پروانه‌های ساختمانی در بهار ۹۹ نسبت به فصل قبل ( زمستان ۹۸ ) کاهش ۱۵ درصدی را ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بین نیوز از ایرنا، براساس اطلاعات گردآوری شده توسط مرکز آمار، بهار امسال در شهر تهران تعداد ۱۲ هزار و ۸۱۸ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده بود که نسبت به فصل گذشته ( زمستان ۹۸) حدود ۲۶.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٥.٣ درصد کاهش نشان می دهد.‏
متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٦ واحد بود.
براساس این گزارش بهار ۹۹ در کل نقاط شهری کشور تعداد ۱۰۲ هزار و ۱۶۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شدکه نسبت به فصل گذشته حدود ١٥ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٦.٨ درصد افزایش داشته است.‏
متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان در سطح کشور ٢.٧ واحد بود.
به گزارش ایرنا، کاهش پروانه‌های ساختمانی صادره، نشان‌دهنده خروج بخشی از فعالان از بازار به شکل موقت یا دایم است و این نشانه مثبتی برای بخش عرضه در بازار مسکن نیست.
ابتدای رکود بازار مسکن، صدور پروانه‌ها کاهشی است، زیرا تصور کسب بازدهی از سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر نزد سازندگان وجود دارد، آنها در بازارهای موازی فعالیت می‌کنند و با شروع پیش‌رونق دوباره به بازار بازگشت خواهند داشت.
چنانچه کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن رخ دهد و انتظارات کاهشی قیمت مسکن با افزایش هزینه ساخت همراه شود، دچار کمبود عرضه می‌شویم.