به گزارش صداوسیما، فرزانه صادق مالواجرد افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها محل جریمه کردن و ترمیم درآمد شهرداری‌ها شده است که در این رویه باید تغییراتی انجام گیرد که دولت در این باره لایحه‌ای را به مجلس تقدیم خواهد کرد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی ساخت و سازها غیر مجاز هستند، اما این تخلفات به دلیل وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ با پرداخت جریمه، تخریب نمی‌شوند از این رو تغییر کمیسیون ماده ۱۰۰ در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در خصوص این لایحه پیشنهاداتی داشتند تا با آسیب شناسی، معضلاتی را که کمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد کرده حل و فصل شود. لایحه تغییر این کمیسیون در حال بررسی و جمع بندی نهایی است تا به مجلس برود.

وی ادامه داد: البته آنچه مصوبه می‌شود باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد که این کار قطعاً همکاری و حمایت قوه قضائیه و قوه مقننه را می‌طلبد.

صادق مالواجرد گفت: ساخت و سازهایی که در کنار بستر رودخانه‌ها انجام شده است بیانگر ورود به طبیعت و دستکاری آن است که منجر به اتفاقات ناخوشایندی شده است.

وی با بیان اینکه افزایش بی رویه سطوح اشغالی در شهرها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد گفت: زمانی که سطح اشغال زمین در شهرها به دلیل افزایش ساخت و سازها بیشترمی شود نفوذپذیری آب در خاک کمتر می‌شود و آب جاری می‌شود.

صادق مالواجرد افزود: باید جانمایی درستی برای ساخت و سازها و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی صورت گیرد و ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها ممنوع شود. ضمن اینکه باید توجه ویژه به آبخیزداری و بازنگری در برنامه ریزی‌ها داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه باید حریم بستر رودخانه‌ها در مناطقی که دچار سیل شدند دوباره بازنگری شود، گفت: طرح جامع حفاظت از سیلاب باید با همکاری وزارتخانه‌ها به جدیت دنبال شود. همچنین باید پهنه‌هایی در همه شهرها ایجاد و سایت‌های بحران در شهرها تجهیز شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برخوردها و پیگیری‌ها درباره تخلف در حریم رودخانه‌ها پررنگ‌تر شده است، افزود: باید جرم انگاری تخلفات شهرسازی صورت گیرد تا زمانی که تخلفات جرم نباشد ضمانت اجرایی آن تقویت نخواهد شد و این امر نیازمند همکاری بین قوا است.

وی ادامه داد: با توجه به سیل اخیر، جابجایی در مکان یابی سایت‌ها و طرح‌های شهرسازی انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آئین نامه کنترل شهرسازی را آغاز کردیم، گفت: در نقشه کاربری اراضی، هر اتفاقی که در شهرها می‌افتد مشخص می‌شود و طرح‌ها همه باید در قالب طرح فرادست اجرا شود.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به اینکه نخستین جلسه شورای عالی شهرسازی با موضوع آسیب شناسی و بررسی سیل برگزار شد، گفت: میزان بارش‌ها و حجم آب در پشت سدها بررسی شد این میزان از حجم آب از زمانی که خشکسالی داشتیم بیشتر بود و به دلیل افزایش میزان آب در بستر رودخانه‌ها، سیل ایجاد شد.

وی با بیان اینکه سیلاب گل آلود بیانگر شسته شدن خاک به دلیل نبود پوشش گیاهی است، تأکید کرد: باید توجه ویژه به آبخیزی داری، حفظ و صیانت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی بالادست داشته باشیم.

وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است.