روز دوشنبه ۶ اسفندماه در جلیسه علنی مجلس تصمیم گیری شد که ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی اختصاص یابد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح روز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند ب تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱)‌، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیف‌های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه‌یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.

در بخش درآمدی این بند سقف مجاز اوراق منتشره ۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.