در متن حکم انتصاب محمودزاده و بهادری آمده است؛ «نظر به تعهد، تجارب و سوابق مدیریتی جنابعالی، به استناد مصوبه مورخ ۰۷/ ۰۹/ ۱۳۹۷ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سازمان ملی زمین و مسکن، به موجب این حکم شما را به مدت سه سال به عنوان عضو هیات مدیره سازمان مذکور منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به الطاف الهی، در اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.»

محمودزاده پیش‌تر مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان و بهادری نیز مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران بوده اند.

  • منبع خبر : تسنیم