شهرداری مشهد با چه اعتباری می خواهد این مسکن ها را بسازد وقتی توان پرداخت پول پیمانکاران فعلی خود را ندارد؟!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بین نیوز، هاشم دائمی رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد در شرایطی خبر ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی توسط شهرداری مشهد را داده است که سهم استان خراسان رضوی از ساخت مسکن ملی دولت مطابق با مصوبه سفر هیات دولت به مشهد در ابتدای سال ۱۴۰۱ برای دوسال جاری، ۲۰۰ هزار واحد می باشد که با توجه به تناسب جمعیت در ۳۳ شهرستان تقسیم می شود! حال سوال اینجاست؛ شهرداری به عنوان پیمانکار دولت میخواهد این ۱۰۰هزار واحد را بسازد و یا بجز این هاست!؟ متأسفانه هیچ یک از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در این زمینه توضیحی به خبرنگار ما ندادند!

شهر مشهد به دلیل کاهش ساخت و سازهای چند سال اخیر دولت، فقط توانسته ۳۰ درصد نیاز را برآورده کند. چرا که طبق نظر کارشناسان شهر مشهد برای ۵ سال آینده حداقل نیاز به یک میلیون و دویست هزار مسکن دارد!

حال سوال اینجاست؛ شهرداری مشهد با چه اعتباری می خواهد این مسکن ها را بسازد وقتی توان پرداخت پول پیمانکاران فعلی خود را ندارد؟!

البته اگر بحث مالیات بر مسکن‌های خالی به صورت جدی تری دنبال شود و ۲۰۰ هزار مسکن ملی هم در خراسان ساخته شود، قطعاً در عرضه و تقاضای مسکن و کاهش قیمت آن تاثیر خواهد گذاشت.

 

استان خراسان رضوی- بین نیوز- سجاد جلالی طلب