کد فراخوان:1402/12 قیمت اسناد(ریال):2,000,000 نوع انتشار:معاملات عمده تاریخ درج آگهی:1402/10/24 نام روزنامه منتشر کننده:دنیای اقتصاد تاریخ شروع فروش اسناد:1402/10/24 تاریخ پایان فروش اسناد:1402/11/03 ساعت پایان فروش اسناد:14:00:00 مهلت ارسال پیشنهاد:1402/11/03 تاریخ بازگشایی پاکات:1402/11/07 محل دریافت اسناد: تهران ، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از میرداماد، بلوار شهید ستاری ، نبش کوچه مدیر،پلاک 2 طبقه اول - واحد 3

به گزارش بین نیوز از سامانه جامع مزایدات و مناقصات شرکت مسکن و عمران تجارت آتبه کیش، بانک شهر در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی  در نظر دارد تا تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود را طبق جدول و بشرح نشانی های ذیل با وضع و شرایط موجود و برگه شرایط خاص در مزایده عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۰۳با شرایط زیر به فروش رساند.

لذا علاقمندان می توانند به منظور کسب اطلاعات و راهنمایی، هماهنگی برای بازدید از محل و دریافت اوراق مزایده (با پرداخت هزینه مربوطه) و تسلیم پیشنهادها،همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ به نشانی : تهران ،خیابان ولیعصر(عج)،بالاتر از میرداماد، خیابان شهید ستاری، نبش خیابان مدیر، پلاک ۲ طبقه اول واحد ۴ شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش( کارگزار فروش) مراجعه و یا با تلفن های ۸۸۶۵۴۵۸۱ -۸۸۶۵۴۵۸۲ – ۰۹۱۰۱۵۴۴۳۹۹ – ۰۹۰۱۰۴۸۰۶۹۳ تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت ، روز  سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۳تا ساعت ۱۴ و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت صرفا در نشانی دفتر کارگزار می باشد.

 

شرح فراخوان:

 

تذکر: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش های نقد و اقساط از طریق اعطای تسهیلات در صورتیکه واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شوند مشمول دریافت تسهیلات می گردند. بدین لحاظ می بایست کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز اعلامی جهت اعتبارسنجی بهمراه سایر مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده ارائه نمایند. چنانچه متقاضی حائز شرایط دریافت تسهیلات نباشد( ازجمله بدحسابی وسوء سابقه چک برگشتی و تسهیلات/تعهدات غیر جاری و …) مزایده گزار در هر مرحله از مزایده مختار خواهد بود پیشنهاد شرکت کننده در مزایده را رد نماید.

توضیحات و شرایط مزایده:
۱) بهای پیشنهادی باید از حیث مدت زمان پرداخت و مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهرشده (سربسته) تسلیم گردد.
۲) مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل پنج درصد(۵%) مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست  متقاضی در این خصوص وفق مفاد برگ شرایط و تعهد نامه شرکت در مزایده اقدام نماید.
۳) شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول کامل شرایط و آیین نامه معاملات شرکت می باشد.
۴) پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی مزایده واصل گردند یا کمتر از قیمت پایه ، فاقد سپرده، مخدوش، مبهم ، مشروط یا فاقد فیش واریزی باشند از درجه اعتبار ساقط می باشد.
۵) مزایده گزار در انتخاب برگزیده مزایده ، رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی بر اساس صرفه و صلاح بانک و تا مرحله ابلاغ قرارداد مختار است.
۶) هر یک از پیشنهاد دهندگان جهت بازدید املاک واقع در شهرستان ها می توانند از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۰۱با هماهنگی دفتر کارگزاری فروش املاک بانک شهر اقدام نمایند.
۷) جلسه بازگشایی پیشنهادهای دریافتی با حضور اعضای کمیسیون معاملات و ناظرین در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ساعت ۱۰صبح در دفتر شرکت تشکیل و پیشنهادهای دریافتی مفتوح و قرائت خواهد گردید.
۸) حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده رسمی وی در جلسه با ارائه معرفی نامه و اصل رسید تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، آزاد و عدم حضور ایشان مانع برگزاری جلسه بازگشایی پیشنهادهای مزایده نخواهد بود.
۹) سپرده شرکت در مزایده برگزیدگان اول و دوم تا انعقاد قرارداد و واریز کل مرحله اول ثمن معامله برگزیده اول برگشت داده نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از برگزیدگان از انعقاد قرارداد یا واریز مرحله اول ثمن معامله در مهلت مقرر و وفق برگ شرایط و تعهدنامه شرکت در  مزایده، سپرده آنان توسط شرکت ضبط و توقیف خواهد شد.

۱۰)برای کلیه املاک برگه شرایط خاص وجود دارد که تکمیل فرم مزبور توسط متقاضی الزامی می باشد.
۱۱) شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش به عنوان کارگزار و نماینده بانک شهر مبادرت به برگزاری مزایده حاضر نموده است و هیچگونه مالکیتی در املاک عرضه شده ندارد.

توجه : اصلاحات انجام شده در وب سایت : http://shahr-bank.ir و http://tejaratatiyekish.com ملاک عمل نهایی مزایده می باشد.

پیشنهادات متفاوت از شرایط اعلامی در صورت عدم وجود متقاضی یا برنده مزایده پس از پایان مزایده بررسی می گردد.

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش کارگزار فروش املاک بانک شهر