دکتر محمود سریع القلم، در وبسایت شخصی خود، سی ویژگی افراد توانا را منتشر کرده است:

۱-به هر قیمتی، ثروتمند نمی­ شوند؛

۲-به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی­ کنند؛

۳-در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­ گویند؛

۴-کارهای خوبِ خود را تبلیع نمی­ کنند؛

۵-با افراد نادان، مُدارا می­ کنند؛

۶-حرص مطرح شدن روزانه در رسانه­ ها را ندارند؛

۷-معتقدند کارهای خوب و بد آنها را، طبیعت پاسخ می­ دهد؛

۸-وقتی تخریبِ شخصی مطرح می­ شود، آن محل را ترک می ­کنند؛

۹-به زندگی عمدتاً به عنوان فرصتی برای توسعۀ فردی می­ نگرند؛

۱۰-هشتاد درصد زندگی آنها، کار و سکوت فراوان است؛

۱۱-جدی­ترین بی­مرامی را، رانت­خواری می­ دانند؛

۱۲-برای رسیدن به آرامش درونی، سالها تمرین کرده­ اند؛

۱۳-سعی می­ کنند در ذهن خود، افراد نادان را درک کنند؛

۱۴-برای رُقبای خود، حقوق قائل هستند؛

۱۵-از واژه ­های احساسی- عاطفی برای عوام فریبی استفاده نمی ­کنند؛

۱۶-تا می­ توانند بدون چشمداشت، کار دیگران را انجام می­ دهند؛

۱۷-دوستان محدودی دارند ولی با دقت از مناسبات خود با آنها مراقبت می­ کنند؛

۱۸-ناجوانمردی در ذهن و عمل آنها تعطیل است؛

۱۹-تاریخ می­ خوانند تا گذشتۀ خود و جامعۀ خود را بهتر بشناسند؛

۲۰-رُمان می­خوانند تا به پیچیدگی­ها و تنوع رفتار انسانها پی ببرند؛

۲۱-سکوت را بر دروغ گفتن ترجیح می­ دهند؛

۲۲-همه نسبت به آنها، احساس امنیت می­ کنند؛

۲۳-در صندلی که هنوز شایستگی آن را کسب نکرده ­اند، نمی ­نشینند؛

۲۴-با خودشناسی و مطالعۀ فراوان، به تدریج ریشه-­های جهل را کشف می­ کنند؛

۲۵-منبع مفیدی برای یادگیری اطرافیان خود هستند؛

۲۶-به خود می­ گویند: من حتی یک درصد از جزئیات زندگی این فرد را نمی ­دانم. بنابراین، نباید درمورد او قضاوت کنم؛

۲۷-رفتارشان ثبات دارد ولی افکارشان دائماً در حال تکامل است؛

۲۸-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر روی توسعۀ فردی خود کار می­ کنند تا درصد حسادت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛

۲۹-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر توسعۀ فردی خود کار می­کنند تا درصد خشم و عصبانیت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛

۳۰-شغل شرافتمندانه ­ای انتخاب می­کنند.

  • منبع خبر : عصر ایران