معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، از پیشرفت 320 کیلومتری طرح "به راه" (بهسازی معابر پیاده رو و احداث مسیرهای دوچرخه) طی سال 1399 خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی که در تشریح دستاوردهای اجرایی طرح “به راه” طی سال گذشته سخن می گفت، با بیان آنکه در پایان هفته پنجاه و دوم اجرای طرح منتهی به بیست و ششم اسفندماه سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۲۸ کیلومتر از معابر پیاده رو شهر تهران بهسازی شده است، یادآور شد: این دستاورد اجرایی با احتساب احداث مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در معابری که از پیاده روهای مناسب برخوردار بوده است به ۳۲۰ کیلومتر می رسد.

وی تعداد معابری که طی سال گذشته تحت اجرای عملیات بهسازی پیاده روها و احداث مسیر ویژه دوچرخه قرار گرفته اند را ۳۱۱ معبر در سطح مناطق ۲۲گانه پایتخت ذکر و اضافه کرد: هم اکنون ۱۳۶ معبر در نقاط مختلف پایتخت در حال اجرای اقدامات مرمتی طرح “به راه” است. در حال حاضر حدود نیمی از پیشرفت فیزیکی طرح فوق با هدف بهسازی ۵۰۰ کیلومتر طول از معابر پیاده روی شهر تهران محقق شده و ادامه عملیات اجرایی به عنوان یک طرح مستمر در سال جاری نیز پیگیری خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم برآورده ساختن بخشی از نیازهای شهر تهران در گام دوم طرح “به راه”، از شناسایی و احصای این نیازها در جلسات کارشناسی با معاونان فنی و عمرانی مناطق و مطابق با برنامه های مسیر دوچرخه معاونت حمل و نقل و ترافیک خبر داد و از معاونت های فنی و عمرانی مناطق ۲۲گانه و سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران به عنوان مجریان طرح خواست تا برای رفع موانع اجرایی موجود و تسریع در عملیات بهسازی معابر پیاده روی شهر تهران تلاش کنند.