«علی بیت الهی» روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص برنامه نوسازی دستگاههای شتاب نگار زلزله، گفت: ۲۰۰ عدد از دستگاههای شتاب نگار پیش از شروع مجدد تحریم ها خریداری و وارد کشور شد.

وی ادامه داد: از آنجایی که خرید این دستگاه ها جزو اهداف بشر دوستانه است، باقی دستگاههای خریداری شده نیز در حال ورود به کشور هستند و تحریم های جدید آمریکا اشکالی در برنامه ورود دستگاههای شتاب نگار وارد نخواهد کرد.

بیت الهی توضیح داد: دستگاههای شتاب نگاری برای برآورد خرابی و خسارت ناشی از زلزله مهم ترین دستگاههای مورد استفاده محسوب می شوند.

وی گفت: دستگاه ثبت زلزله نیز برای ثبت بزرگی زلزله و مکان آن می باشد که مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران متولی آن است.

بیت الهی با بیان اینکه تعداد ایستگاههای شتاب نگاری به دلیل ضرورت کار بیشتر است، گفت: در حال حاضرحدود هزار و۱۰۰ ایستگاه شتاب نگاری و ۱۵۰ ایستگاه لرزه نگاری در کشور وجود دارد.

به گفته بیت الهی، اغلب دستگاههای شتاب نگاری که در هزار و ۱۰۰ ایستگاه نصب بودند متعلق به ۳۰ سال پیش بود.

وی خبر داد که دستگاههای جدید قابلیت آپدیت دارند و مثل گوشی موبایل به روز می شوند.

بیت الهی با بیان اینکه نصب این دستگاهها در شهرهای مشهد، تبریز و کرمانشاه انجام شده است، گفت: از آنجایی که نصب این دستگاهها نیاز به ساخت ایستگاه دارد همزمان با عملیات وارد سازی دستگاههای شتاب نگار عملیات ساخت ایستگاه های مربوط در شهرها نیز انجام می شود.

رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین از نصب دستگاه شتاب نگار روی گسل شمال تبریز خبر داد و گفت: در گذشته روی گسل شمال تبریز هیچ دستگاهی نصب نبوده است. در چندین ایستگاه در شهر تهران نیز این دستگاهها نصب شده و برنامه به روزرسانی ما در حل تکمیل است.

وی افزود: انتظار می رود ۳۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه دیگر هم به زودی وارد کشور شود تا بخشی از ایستگاههای ما به روز شوند.

به گفته بیت الهی، ایران زمانی در منطقه از لحاظ تعداد و کیفیت در جایگاه اول بود اما در حال حاضر این ترکیه است که صاحب بیشترین تعداد دستگاههای شتاب نگاری است.