یشترین درخواست های مطرح شده نیز شامل کمک مالی برای امرار معاش، وام قرض الحسنه، وام خوداشتغالی، اشتغال و وام ودیعه مسکن است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، یکی از مهمترین ابعاد سفر هیأت دولت به استان ها، ارتباط مستقیم و شنیدن صدای مردم  و یا از طریق سامانه سامد است. در خراسان رضوی مجموعاً ۵۵ هزار و ۸۸۰ نامه و تماس تلفنی ثبت شد که در مجموع و با در نظر گرفتن مراجعات به میزهای خدمت مستقر در ادارات، این میزان به حدود ۶۰ هزار مورد می رسد.
به گزارش خبرنگار ما، بیشترین درخواست های مطرح شده نیز شامل کمک مالی برای امرار معاش، وام قرض الحسنه، وام خوداشتغالی، اشتغال و وام ودیعه مسکن است.

 

استان خراسان رضوی- بین نیوز- سجاد جلالی طلب