به دنبال تهیه ترازنامه دولت هستیم 15 آذر 1401

به دنبال تهیه ترازنامه دولت هستیم

خزانه‌دار کل کشور گفت: در خزانه‌داری و وزارت اقتصاد دنبال این هستیم ترازنامه دولت را تهیه و ارائه کنیم. در ترازنامه دولت هر فرد ایرانی می‌تواند بداند سهمش از درآمدهای دولت چقدر است.

قوانین و مقررات - بین نیوز
چیزی یافت نشد !