الهیه؛ بهشت نیاتوس ۰۹ آذر ۱۳۹۹

الهیه؛ بهشت نیاتوس

قیمت از متری ۱۸۰ میلیون تا ۲۸۰ میلیون است/ برای اطلاع، طبقه آخر فروخته شده است!

بایگانی‌های خبرهای در گوشی - بین نیوز
سوال دوم از آقای پناهیان؛ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

سوال دوم از آقای پناهیان؛

ماجرای خرید زمین ۴۲۳ متری در منطقه خوش‌نشین سعادت‌آباد تهران از خانم لیلا_ممتحن در سال ۹۱ چیست؟

سرچشمه فساد در مسکن کجاست؟ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

سرچشمه فساد در مسکن کجاست؟

همه از مبارزه با فساد صحبت می کنند اما منافذی وجود دارد که سرچشمه فسادهای بزرگ است و متأسفانه در کشور کسی به آن توجه نمی کند.