سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در ۳ استان سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در مجموع ۲۰ بیمارستان با ۲ هزار و ۷۷ تخت احداث کرد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بخشی از مسئولیت‌های سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی احداث بیمارستان‌ها و ساختمان‌های مهم و دولتی در اقصی نقاط کشور است. احداث بیمارستان‌ها و ساختمان‌های عمومی در ایام کرونا و همچنین احداث بیمارستان در مناطق مختلف کشور از جمله مناطقی که سرانه بهداشتی و درمانی آنها پایین بوده است بخش مهم اقدامات سازمان مجری طی سالیان گذشته تاکنون به شمار می‌رود.

بیمارستان‌هایی که توسط سازمان مجری در دهه‌های گذشته تاکنون در نیمه جنوبی کشور احداث شده است، شامل بیمارستان‌ها، ساختمان‌های گمرک، خانه‌های سازمانی، مراکز ورزشی و همچنین ساختمان‌های مهم و دولتی است.

در این گزارش ساخت ساختمان‌های مهم دولتی توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در استان‌های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بررسی می‌شود.

احداث ۸ بیمارستان با یکهزار و ۹ تخت بیمارستانی در سیستان و بلوچستان

 تکمیل بیمارستان ۲۲۴ تختی زابل در زیربنای ۳۲ هزار و ۷۹۲ مترمربع، احداث و تجهیز بیمارستان ۳۴۰ تختی زاهدان در زیربنای ۴۴ هزار و ۲۸ مترمربع، بیمارستان ۹۶ تختی خاش در زیربنای ۱۲ هزار و ۷۴۵ مترمربع، مطالعه و احداث بیمارستان ۱۳ تختی کنارک در زیربنای یکهزار و ۴۲۵ مترمربع، احداث و مطالعه بیمارستان ۳۵ تختی شهرستان سرباز در زیربنای ۳ هزار و ۵۳۴ مترمربع، بیمارستان ۳۵ تختی دوست محمد در زیربنای ۳ هزار و ۵۸۹ مترمربع، احداث بیمارستان ۴۸ تختی زهک در زیربنای ۵ هزار و ۲۳۸ مترمربع، احداث بیمارستان ۲۱۸ تختی سراوان در زیربنای ۱۷ هزار و ۳۲۱ مترمربع توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در سیستان و بلوچستان احداث شد.

احداث ۲۰ بیمارستان با ۲ هزار و ۷۷ تخت در سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد
بیمارستان ۲۱۸ تختی سراوان

همچنین احداث ساختمان دیوان محاسبات زاهدان  در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، ساختمان و توسعه گمرک میرجاوه در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، ساختمان و توسعه گمرک زاهدان در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و توسعه ساختمان اداره کل کار و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در زیربنای ۵۰۰ مترمربع نیز در استان سیستان و بلوچستان توسط سازمان مجری زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی انجام شد.

احداث ۷ بیمارستان با ۵۲۵ تخت در چهارمحال و بختیاری

تکمیل بیمارستان ۹۶ تختی فارسان در زیربنای ۱۰ هزار و ۳۷۰ مترمربع، بیمارستان ۹۶ تختی لردگان در زیربنای ۱۰ هزار و ۳۷۰ مترمربع، مطالعه و احداث مرکز بهداشتی درمانی ۱۳ تختی شبانه روزی هفشجان در زیربنای یکهزار مترمربع، احداث مرکز بهداشتی درمانی ۱۳ تختی شبانه روزی سامان در زیربنای یکهزار و ۷۱۷ مترمربع، احداث مرکز بهداشتی درمانی ۱۳ تختی شبانه‌روزی بن در زیربنای یکهزار و ۷۱۷ مترمربع، احداث مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی شلمزار در زیربنای یکهزار و ۷۱۷ مترمربع، مطالعه و احداث بیمارستان ۳۵ تختی شهرستان کوهرنگ در زیربنای ۳ هزار و ۵۳۴ مترمربع، احداث بیمارستان ۳۵ تختی مال خلیفه لردگان در زیربنای ۳ هزار و ۷۷ مترمربع، احداث بیمارستان ۲۳۷ تختی بروجن در زیربنای ۱۷ هزار و ۱۶۶ مترمربع، بیمارستان‌هایی هستند که توسط سازمان مجری در استان چهارمحال و بختیاری احداث شد.

احداث ۲۰ بیمارستان با ۲ هزار و ۷۷ تخت در سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد
بیمارستان ۲۳۷ تختی بروجن

احداث مرکز جامع توانبخشی شهرکرد در زیربنای ۴ هزار مترمربع، ساختمان دیوان محاسبات شهرکرد در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، تکمیل ساختمان اداره کل ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در زیربنای یکهزار و ۸۰۰ مترمربع، خانه‌های سازمانی بیمارستان لردگان در زیربنای یکهزار مترمربع، خانه های سازمانی بیمارستان فارسان در زیربنای یکهزار مترمربع و سالن هندبال شهرکرد بخش دیگری از فعالیت‌های سازمان مجری ساختمان‎‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در استان چهارمحال و بختیاری است.

احداث ۵ بیمارستان با ۵۶۳ تخت در استان کهگیلویه و بویراحمد

تکمیل بیمارستان ۱۲۸ تختی دهدشت در زیربنای ۱۴ هزار و ۲۰۰ مترمربع، مطالعه و احداث مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی ۱۳ تختی لیکک در زیربنای یکهزار و ۳۰۰ مترمربع، احداث بیمارستان ۳۲ تختی باشت در زیربنای ۴ هزار و ۶۰۰ مترمربع، مطالعه و احداث بیمارستان آموزشی یاسوج با ۲۳۸ تخت در زیربنای ۲۶ هزار و ۴۴۷ مترمربع، بیمارستان جایگزین شهیدرجایی گچساران با ۱۵۲ تخت در زیربنای ۱۲ هزار و ۴۹۵ تخت توسط سازمان مجری در استان احداث شد. همچنین سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی ساختمان دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد را در استان احداث کرد.

احداث ۲۰ بیمارستان با ۲ هزار و ۷۷ تخت در سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد
بیمارستان ۱۵۲ تختی گچساران