این خانه که در قله‌ی صخره‌ای در ایسلند است بعنوان ایزوله‌ترین خانه جهان شناخته می‌شود که دید جالبی به بیرون دارد…!!
البته باید پولدار باشید تا برید اونجا چون بدون هلیکوپتر نمیشه.