این برج ۳۵ طبقه در امارات متحده عربی ۱۸ درجه انحراف داره؛ برج معروف پیزا در ایتالیا که به کج بودن معروفه فقط ۴ درجه انحراف داره!