شوفاژ غول پیکر شهری

شهر هارتلند آمریکا متعلق به ایالت میشیگان است و تا شهر دیترویت حدود ۵۰ مایل فاصله دارد.

میشیگان در مجاورت مرز کانادا قرار گرفته است و اقلیم خاصی دارد. این شهر در زمستان ها بسیار سرد می شود و یخبندان های طولانی مشکلاتی در حمل و نقل و زندگی مردم به وجود می آورد.

برای کنترل این سرما در زیر شهر هارتلند حدود ۲۵۰ کیلومتر تاسیسات لوله آب گرم وجود دارد که باعث می‌شود در طول زمستان برف‌ها آب شوند و شهر دچار یخبندان نشود.

این تاسیسات حکم یک شوفاژ غول پیکر را دارند که در مواقع نیاز روشن می شوند و مانع قطع شدن نبض شهر در زمستان می شوند.

بین نیوز