به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از عصر ایران، مهاجرت هر چند از دیرباز تاریخ عامل گسترش فرهنگ ها و نژادها و ایجاد تنوع انسانی و اجتماعی بر زمین بوده است اما وقتی به تنها انتخاب ممکن تبدیل شود رنگ و بویی دیگر می گیرد. مهاجرت برای برخی از گروه ها و مشاغل به مفهوم مرگ تدریجی است چرا که کنده شدن از خاک وطن و جامعه امکان تداوم فعالیت حرفه ای را از آنان سلب می کند؛ مهاجرت روزنامه نگاران و خبرنگاران از این دست است.

از این منظر، زهرا علی پور از رصدخانه مهاجرت ایران در گزارشی که مبتنی بر مصاحبه با چند تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی است مساله مهاجرت را در میان صنف روزنامه نگاران واکاویده است که متن کامل آن را در ادامه می خوانید. ( با این توضیح که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همچنان برای بازگشایی در تلاش است و آقای شمس الواعظین کماکان رییس این انجمن – فعلا در محاق و غیر فعال  – است و تعبیر ” مدیر سابق” از مصاحبه‌کنندگان است).

دشواری روزنامه‌نگارماندنِ وطنی!