«کنترل های شدید [...] و سانسور آزاردهنده ترین علتی است که باعث مهاجرت خبرنگاران می شود.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از عصر ایران، مهاجرت هر چند از دیرباز تاریخ عامل گسترش فرهنگ ها و نژادها و ایجاد تنوع انسانی و اجتماعی بر زمین بوده است اما وقتی به تنها انتخاب ممکن تبدیل شود رنگ و بویی دیگر می گیرد. مهاجرت برای برخی از گروه ها و مشاغل به مفهوم مرگ تدریجی است چرا که کنده شدن از خاک وطن و جامعه امکان تداوم فعالیت حرفه ای را از آنان سلب می کند؛ مهاجرت روزنامه نگاران و خبرنگاران از این دست است.

از این منظر، زهرا علی پور از رصدخانه مهاجرت ایران در گزارشی که مبتنی بر مصاحبه با چند تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی است مساله مهاجرت را در میان صنف روزنامه نگاران واکاویده است که متن کامل آن را در ادامه می خوانید. ( با این توضیح که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همچنان برای بازگشایی در تلاش است و آقای شمس الواعظین کماکان رییس این انجمن – فعلا در محاق و غیر فعال  – است و تعبیر ” مدیر سابق” از مصاحبه‌کنندگان است).

دشواری روزنامه‌نگارماندنِ وطنی!