مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: پارسال ۱۳۷ مورد تخلف به مساحت ۱۹۰ هکتار از اراضی دولتی این استان رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در بوشهر سید محمود دستغیبی گفت: ارزش زمین‌های رفع تصرف شده استان بوشهر در سال گذشته ۲هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان است.

وی بیشترین زمین‌های رفع تصرف شده در استان بوشهر را مربوط به شهرستان دشتستان عنوان کرد. مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با توجه به مشکل قدیمی پدیده زمین خواری و تعرض به زمین‌های دولتی در این استان ادامه داد: برای انجام هرگونه ساخت و ساز در پهنه سرزمینی ( روستا، شهر، حریم و یا خارج از حریم) مستلزم گرفتن پروانه ساختمانی، تهیه نقشه و نظارت از طریق ارجاع موضوع از سوی سازمان نظام مهندسی به مهندسان دارای صلاحیت است که این اصل اغلب رعایت نمی‌شود.

دستغیبی اظهار کرد: رعایت نکردن این اصل موجب گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم و حاشیه شهرها و روستاها شده که باعث می‌شود چهره و ساختار نامناسب و نازیبایی از توسعه شهری و روستایی داشته باشیم.

وی با تاکید بر نقش شهرداری‌ها در کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: شهرداری‌ها براساس اختیارات قانونی باید موضوع ساخت و ساز را نظامند و از هر گونه ساخت و سازی بدون پروانه جلوگیری کنند.

دستغیبی ادامه داد: بی توجهی شهرداری باعث دست درازی افراد به زمین‌های دولتی و ضایع شدن حق و حقوق بیت المال شده است و همین امر موجب می‌شود ظرفیت و امکانات نظام و دولت در راستای سیاست‌های زمین و مسکن یا کاهش و یا از بین برود.

وی تاکید کرد: باتوجه به اجرای قانون جهش تولید مسکن زمینه خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن فراهم شده در همین ارتباط تصرف زمین‌های دولتی و انجام ساخت و سازهای غیر مجاز فاقد توجیه است و مردم نیز از خرید زمین های فاثد سند خودداری کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی به نمایندگی از طرف دولت و ملت وظیفه حفاظت و حراست از زمین های ملی و دولتی مربوط به بیت المال را دارند و در صورت برخورد با متخلفان و متصرفان اراضی دولتی طی فرایندی با هماهنگی دستگاه‌های مسئول مجبور به یک سری برخوردهایی با متصرفان اراضی دولتی هستند که برای مردم ناخوشایند است.

دستغیبی گفت: در برخی از شهرها دست اندازی به زمین‌های دولتی زیاد است و با وجود پی‌گیری‌ها و کارهایی که انجام می شود اما همچنان برخی از سودجویان اقدام به تصرف زمین‌های دولتی می‌کنند.