این روستا با پایین‌ترین دمای منفی ۷۱.۲ درجه سانتیگراد که در سال ۱۹۲۴ اتفاق افتاد و میانگین دمای منفی ۵۰ درجه سانتیگراد در ماه ژانویه، سردترین مکان مسکونی روی این سیاره است.د. در این روستا ماشین‌ها باید در گاراژ‌های گرم گذاشته شوند و در فضای بیرون باید مدام روشن بمانند درغیر اینصورت دیگر روشن نمی‌شوند.