شهر ایرانی دربند در داغستان واقع شده است.

آیا می دانستید منطقه‌ی قفقاز از روزگاران پیشین، به‌ویژه در دوران شاهنشاهی‌های اشکانی و ساسانی و هم چنین دوره‌ی اسلامی، از هنگام تشکیل دولت ملی توسط صفویان تا فرمان‌روایی فتح‌علی‌شاه قاجار، همواره جزیی از خاک ایران یا محل مناقشه‌ی این کشور با قدرت‌های بزرگ منطقه بوده است.

نگاهی به تاریخ شهر دربند

شهر دربند از قرن ۶ ق.م بخشی از امپراطوری هخامنشی و بعدها ساسانی بوده که فرهنگ ایرانی و دژهای مستحکم در همه جای آن به‌ چشم می‌خورد. در میان شهرهایی که در دوران باستان به وجود آمده‌اند و تا امروز باقی مانده‌اند، شهر دربند با تمام آثار و بناهای به‌جا مانده‌اش جای‌گاه خاصی دارد. ویژگی و خصوصیت شهر دربند که در معماری بناهای این شهر وجود دارد با گذر زمان و تخریب‌ هم‌چنان پایدار مانده است. با تمامی حوادثی که رخ داد، دژ بالای شهر با آن همه عظمت و شکوهش باعث حیرت و تحسین است.

در سده‌ی ۱۵ میلادی در آذربایجان دولت «قراقویونلوها» و «آق‌قویونلوها» و در شمال آن دولت شیروانشاهان حکومت میکردند. در سده‌ی ۱۶ در آذربایجان دولت صفویه تشکیل شد. مردم ارّان تا پیدایی دولت صفویه، بیش‌تر سنی‌مذهب بودند و از آن پس همراه دیگر ایرانیان به تشیّع گرویدند. از این زمان به بعد، همانند روزگار ساسانی، پادشاهان ایران ناگزیر به دفاع از این سرزمین در برابر یورشها و تاخت‌وتازهای عثمانیان از غرب و روسها از شمال بودند. قلمرو شمال رود ارس شامل شیروان، دربند، قراباع، ایروان، نخجوان و گرجستان شرقی (کارتلی ـ کاختی) دوباره به زیر حاکمیت ایران درآمد.

تاریخ شهر دربند با ساخت بنای باب‌الابواب و یا قلعه‌ی دربند است که معنا می‌‌یابد، بنابراین برای بازگویی تاریخ این منطقه تاریخ ساخت و علت‌های بنای این سازه‌ی عظیم باید مورد بررسی قرار بگیرد. از تاریخ بنای باب‌الابواب تا پیش از روی کار آمدن ساسانیان، اطلاع چندانی در دست نیست، به نوشته‌ی لِوُند ارمنی، سپاهیان مسلمان در زمان خلافت سلیمان بن عبدالملک، کتیبه‌ای در باب یافتند که بر اساس آن شهر در دوره‌ی امپراتور مارکیانوس، هم‌زمان با سلطنت یزدگرد دوم، بنا شده است.

بین نیوز